Véronique DELINCE

Medewerker
+32 2 344 12 64

Opleiding

Véronique DELINCE behaalde haar Master in de Rechten aan de Université Libre de Bruxelles in 2011. Via haar deelname aan het uitwisselingsprogramma Eramus Belgica, heeft ze een trimester van haar universitair parcours voltooid aan de Universiteit van Gent. Tevens heeft ze stage gelopen bij onderzoeksrechter Anne GRUWEZ. Daarnaast heeft ze zich ingezet voor de redactie van Novelles, het tijdschrift van de rechtenfaculteit en maakte ze deel uit van het Comité dat de cursusnota's opstelde voor het studentenbureau van diezelfde faculteit.

Loopbaan

Véronique DELINCE is sinds oktober 2011 ingeschreven aan de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel. Ze heeft eerst voor een generalistisch advocatenkantoor gewerkt, wat haar in staat stelde basiservaring op te doen in de verschillende takken van het recht. In 2014 is ze overgestapt naar het kantoor Paul MUYLAERT, waar ze zich hoofdzakelijk toelegt op dossiers aangaande burgerlijk aansprakelijkheidsrecht (medische aansprakelijkheid, sportaansprakelijkheid, professionele aansprakelijkheid, verkeer, …) en evaluatie van lichamelijke schade. Ze verdedigt de belangen van zowel particulieren als beroepsbeoefenaars in alle mogelijke rechtsplegingsvormen (burgerlijke , strafrechtelijke en tuchtprocedures).

In 2020 heeft ze als gastdocente medisch recht gegeven aan de studenten podologie aan de Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine.

In het kader van de aansluiting van het kantoor bij het internationaal netwerk INSURALEX, vertegenwoordigt Véronique DELINCE het kantoor sinds 2018 op talrijke internationale bijeenkomsten met de focus op het verzekeringsrecht.

Ze behandelt dossiers zowel in het Frans als in het Engels.

Publicatie(s)

E. DE SAINT MOULIN, V. DELINCE, P. MUYLAERT, M-A. ORLANDO et E. VAN HELLEPUTTE, «Droit médical : entre théorie et pratique : une matière en mouvement», in LE PLI JURIDIQUE, Anthemis, 2022/2, p.25.