Sophie DE POORTERE

Medewerker
+32 2 344 12 64

Opleiding

Sophie de POORTERE behaalde in 2011 haar masterdiploma in de Rechten met onderscheiding aan de Université catholique de Louvain. In het kader van haar opleiding spitste ze zich toe op het gezondheidsrecht en de evaluatie van lichamelijke schade. Vanuit haar grote interesse voor deze vakgebieden, heeft ze haar masterproef gewijd aan de aansprakelijkheid van verpleegkundigen.

Loopbaan

Sophie de POORTERE sloot zich in oktober 2012 aan bij het kantoor Paul MUYLAERT en maakt sinds dat jaar ook deel uit van de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel. Ze was in 2014 finaliste voor de Prix Boels.

Ze legt zich toe op dossiers inzake het algemeen burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, met een bijzondere belangstelling voor het medisch aansprakelijkheidsrecht. Ze verdedigt zowel particulieren als beroepsbeoefenaars in alle rechtsplegingsvormen (burgerlijke, strafrechtelijke en tuchtprocedures), maar staat binnen het kantoor voornamelijk in voor medische aansprakelijkheidszaken voor de strafrechter.

Ze behandelt dossiers in het Frans.