Marie-Astrid ORLANDO

Medewerker
+32 2 344 12 64

Opleiding

Marie-Astrid ORLANDO behaalde haar masterdiploma in de Rechten in 2011 aan de Université catholique de Louvain-la-Neuve. Tijdens haar studies specialiseerde ze zich in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Ze heeft ook een opleiding gevolgd in de evaluatie van lichamelijke schade en in de criminologie, inclusief de forensische geneeskunde. Lopende meerdere studentenstages bij verschillende advocatenkantoren heeft ze voorts de kans gekregen om haar vergaarde kennis in betreffende rechtsdomeinen toe te passen.

Loopbaan

Marie-Astrid ORLANDO schreef zich in september 2011 in bij de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel, en vatte haar werkzaamheden als advocate meteen aan bij het kantoor Paul MUYLAERT.

Ze legt zich voornamelijk toe op dossiers inzake verzekeringsrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht (medische aansprakelijkheid en andere vormen van professionele aansprakelijkheid, gemeenrechtelijke aansprakelijkheid, verkeer, … ). Naast het behandelen van aansprakelijkheidskwesties, richt zij zich ook op vraagstukken inzake de evaluatie van lichamelijke schade. Ze verdedigt de belangen van zowel particulieren als beroepsbeoefenaars in alle mogelijke rechtsplegingsvormen (burgerlijke , strafrechtelijke en tuchtprocedures).

Sinds 2022 doceert Marie-Astrid medisch recht aan advocaat-stagairs in het kader van hun beroepsopleiding aan de balie.

Marie-Astrid ORLANDO heeft haar specialisatie in medisch aansprakelijkheidsrecht en evaluatie van menselijke schade behaald in april 2023: ze werd bijgevolg door de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel erkend als specialist zijnde is beide rechtsdomeinen.

Ze behandelt dossiers in het Frans en het Engels.

Publicatie(s)

E. DE SAINT MOULIN, V. DELINCE, P. MUYLAERT, M-A. ORLANDO et E. VAN HELLEPUTTE, «Droit médical : entre théorie et pratique : une matière en mouvement», in LE PLI JURIDIQUE, Anthemisn 2022/2, p.25.

M-A. ORLANDO, «La charge de la preuve du devoir d'information du médecin : un revirement de jurisprudence ?», R.G.A.R., 2017/4, p.15374.