Emmanuelle VAN HELLEPUTTE

Medewerker
+32 2 344 12 64

Opleiding

Emmanuelle VAN HELLEPUTTE studeerde aan de Université catholique de Louvain waar zij haar Licenciaat in de Rechten met grote onderscheiding behaalde in 2006. In 2018 rondde zij eveneens een LL.M. Intellectual Property and I.C.T. Rights – richting octrooirecht en biobanken aan de Katholieke Universiteit te Leuven af. Daarnaast behaalde Me VAN HELLEPUTTE haar Master in het notariaat, met onderscheiding aan de Université catholique de Louvain in jaartal. Me VAN HELLEPUTTE” heeft tevens een opleiding genoten in bemiddeling.

Loopbaan

Emmanuelle VAN HELLEPUTTE trad in 2007 toe tot de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel. Ze begon haar loopbaan bij een groot advocatenkantoor, actief op internationaal vlak, waar ze gedurende meer dan 10 jaar werkzaam was op het departement verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

In 2019, na twee jaar in een notariskantoor te hebben gewerkt, hervatte Emmanuelle haar activiteiten als advocate bij het kantoor van Paul MUYLAERT.

Ze is zowel gespecialiseerd in de verschillende domeinen van het aansprakelijkheidsrecht (gemeenrechtelijke aansprakelijkheid en professionele aansprakelijkheid: dokters, tandartsen, makelaars, architecten, aannemers ...) als in het verzekeringsrecht. Ze is tevens onderlegd in het gezondheidsrecht (en met name de medische aansprakelijkheid, de evaluatie van lichamelijke schade, medische ongevallen, arbeidsongevallen, ...) Emmanuelle verdedigt de belangen van zowel particulieren als beroepsbeoefenaars in alle mogelijke rechtsplegingsvormen (burgerlijke , strafrechtelijke en tuchtprocedures).

Daarnaast zetelt Emmanuelle VAN HELLEPUTTE in het ethisch Comité van de Cliniques universitaires Saint-Luc in Brussel. In 2019 werd ze er tot vicevoorzitter benoemd. In die hoedanigheid beschikt ze over een doorgedreven expertise aangaande de behandeling van ethische vraagstukken op vlak van gezondheid (patiëntenrechten, het medisch geheim, onderzoeksprotocollen, proeven op mensen, euthanasie, begin van het leven, ...).

Ze behandelt dossiers in het Frans.

Publicatie(s)

E. DE SAINT MOULIN, V. DELINCE, P. MUYLAERT, M-A. ORLANDO et E. VAN HELLEPUTTE, «Droit médical : entre théorie et pratique : une matière en mouvement», in LE PLI JURIDIQUE, Anthemis, 2022/2, p.25.