Elise DE SAINT MOULIN

Medewerker
+32 2 344 12 64

Opleiding

Elise DE SAINT MOULIN behaalde haar Master in de Rechten met grootste onderscheiding aan de Université catholique de Louvain in 2015. Tijdens haar studies nam ze deel aan een Mercator-uitwisselingsprogramma naar Californië (McGeorge School of Law – University of the Pacific). Verzekeringsrecht, burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en de evaluatie van lichamelijke schade boeien haar al geruime tijd. Ze heeft zich dan ook van meet af aan in deze rechtsdomeinen gespecialiseerd. Haar masterproef draagt dan ook als titel: "Analyse en droit belge et comparé de l'action en vie préjudiciable : Vers une redéfinition de la notion de dommage réparable ?"

Tijdens haar studies heeft Elise DE SAINT MOULIN zich ook ingezet voor ELSA (the European Law Students’ Association) in Louvain-la-Neuve, waar ze van 2013 tot 2014 de voorzitter van uitmaakte. 

Loopbaan

Elise DE SAINT MOULIN is sinds 2015 ingeschreven aan de Franse Orde van advocaten bij de balie te Brussel en heeft onmiddellijk het team van het kantoor Paul MUYLAERT vervoegd. Tijdens haar stage was ze finaliste voor de Prix George Boels (2017).

In het kantoor is ze voornamelijk actief in de volgende rechtsdomeinen: burgerlijk aansprakelijkheidsrecht (gemeenrechtelijke aansprakelijkheid en in het bijzonder medische aansprakelijkheid), verzekeringsrecht (verzekering BA privéleven, woningverzekering, autoverzekering, rechtsbijstandverzekering, schuldsaldoverzekering, collectieve verzekeringen …), overeenkomstenrecht, gerechtelijk recht en evaluatie van lichamelijke schade. Ze verdedigt de belangen van zowel particulieren als beroepsbeoefenaars in alle mogelijke rechtsplegingsvormen (burgerlijke , strafrechtelijke en tuchtprocedures).

Vanuit haar grote belangstelling voor onderwijs en onderzoek is Elise DE SAINT MOULIN sinds 2015 ook assistente aan het Centre de droit privé van de UCLouvain.

Door het recht zowel in de praktijk als op academisch vlak uit te oefenen, heeft ze al heel wat publicaties op haar naam staan in de verschillende voorkeursdomeinen van het kantoor. Sinds 2019 coördineert ze het nummer gewijd aan het verzekeringsrecht in de Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (J.L.M.B.).

Ze neemt regelmatig het woord op colloquia en conferenties. Daarnaast geeft ze opleidingen over aansprakelijkheid en verzekeringen in de vastgoedsector in het kader van het interuniversitair getuigschrift in gerechtelijke expertise, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door zowel de Université Saint-Louis – Bruxelles, de Université catholique de Louvain als de Université de Namur.

In 2023 heeft ze overigens een doctoraatsonderzoek naar de aansprakelijkheid van ziekenhuizen en zorgverleners aangevat.

Ze behandelt dossiers in het Frans en het Engels.

Publicatie(s)

Tijdschriften

E. DE SAINT MOULIN, «La faute lourde en droit des assurances», R.G.A.R., 2023, n° 15988.

E. DE SAINT MOULIN, «La connaissance par la personne lésée de l'identité du responsable ou de son assureur au regard de la prescription», noot onder Cass., 29 avril 2022, R.G.A.R., 2023, n° 15941.

E. DE SAINT MOULIN, «Un dommage n'est jamais en soi caractéristique d'un type d'accident déterminé», note sous Cass., 12 janvier 2023 et Liège, 20 mars 2023, J.L.M.B., 2023, pp. 1897-1901.

E. DE SAINT MOULIN, V. DELINCÉ, P. MUYLAERT, M.-A. ORLANDO, E. VAN HELLEPUTTE, «Grille de lecture en droit de la responsabilité médicale à l'usage du praticien», Pli juridique, 2022, n° 60, pp. 15-27.

E. DE SAINT MOULIN, «'Véhicule-outil' et dommage caractéristique de l'accident de circulation», J.L.M.B., 2021, pp. 1922-1928.

E. DE SAINT MOULIN, «Le 'déverrouillage' de l'appel immédiat des jugements avant dire droit», J.T., 2021, pp. 733-745.

E. DE SAINT MOULIN, «Retour sur la sanction de nullité au sein des polices combinées», J.L.M.B., 2020, pp. 1966-1971.

E. DE SAINT MOULIN, «L'engagement unilatéral de volonté à la rescousse des victimes du Softenon – Commentaire de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 février 2018», A.P.T., 2019, pp. 418-453.

E. DE SAINT MOULIN, «Les actions en grossesse et vie préjudiciables – Etat des lieux critique au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation», J.T., 2019, pp. 81-93.

A. DEJOLLIER, E. DE SAINT MOULIN et A. GILLET, «Le Code judiciaire d'évolutions en révolutions - Quel (nouveau) visage pour la Justice», Ann. Dr. Louv., 2018, pp. 255-279.

E. DE SAINT MOULIN, «La preuve de l'effraction dans les assurances vol : une « porte de sortie » permettant à l'assuré d'échapper à la déchéance de garantie», noot onder Cass. (3e kamer), 13 februari 2017, J.L.M.B., 2017, pp. 1992-1995.

E. DE SAINT MOULIN, «L'étendue de la nullité des clauses instituant une présomption de lien causal entre le manquement et le sinistre», note sous Liège (3e ch. b)), 25 januari 2016, J.L.M.B., 2016, pp. 2004-2010.

E. DE SAINT MOULIN, «Le concours de responsabilités et l'article 1384, alinéa 1er : des conditions inadaptées ?», noot onder J.P. Forest, 4 mei 2015, T. Vred., 2016, p. 83-88.

E. DE SAINT MOULIN, «De chauffeur à débardeur : une aggravation du risque dont l'absence de déclaration ne peut être reprochée au preneur d'assurance», noot onder Luik, 29 september 2014, J.L.M.B., 2015, p. 2016-2020.

Bijdragen

E. DE SAINT MOULIN et J. VANDERSCHUREN, « Leçon 8 : Le procès civil », in Manuel d'Introduction au droit – Tour d'horizon en quinze leçons (onder leiding van J.-M. Hausman et J. Vanderschuren), 2nd ed., Politeia, 2023, pp. 372-399.

E. DE SAINT MOULIN et E. GEORGE, « Leçon 7 : Éléments de responsabilité extracontractuelle », in Manuel d'Introduction au droit – Tour d'horizon en quinze leçons (onder leiding van J.-M. Hausman en J. Vanderschuren), 2nd ed., Politeia, 2023, pp. 307-370.

E. DE SAINT MOULIN en I. DURANT, «II. Belgium», in European Tort Law 2022 (onder leiding van E. KARNER en B. C. STEININGER), Berlin, de Gruyter, 2023, pp. 35-68.

E. DE SAINT MOULIN et J. VANDERSCHUREN, «Leçon 8 : le procès civil», in Manuel d'Introduction au droit – Tour d'horizon en quinze leçons (onder leiding van J.-M. HAUSMAN et J. VANDERSCHUREN), Politeia, 2021, pp. 299-326.

E. DE SAINT MOULIN et B. DUBUISSON, «7. Belgium», in Digest of European Tort Law IV : Essential cases on limits of liability (onder leiding van E. KARNER, B. ASKELAND, M. HOGG, E. BARGELLI et B. WINIGER), De Gruyter, 2023, te verschijnen.